OPIS SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności efektywnej wymiany informacji oraz budowania pewności siebie w relacjach z innymi ludźmi.

ADRESACI:

Usługa skierowana jest do wszystkich osób, które chcą podnieść swoje umiejętności interpersonalne.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Wprowadzenie do szkolenia – czym jest komunikacja i asertywność:

– definicja i znaczenie efektywnej komunikacji

– Rola asertywności w budowaniu zdrowych relacji

– cele i korzyści wynikające z doskonalenia umiejętności komunikacyjnych

  1. Elementy skutecznej komunikacji:

– Aktywne słuchanie i rozumienie

– Jasne i zwięzłe przekazywanie informacji

– wyrażanie uczuć i potrzeb w sposób klarowny.

  1. Asertywność jako umiejętność komunikacyjna:

-różnice między agresją, uległością a asertywnością

– techniki asertywnego wyrażania siebie

– znaczenie szacunku w asertywnej komunikacji

  1. Rozwijanie umiejętności asertywności:

– ćwiczenia praktyczne promujące aktywne reakcje

– analiza sytuacji konfliktowych i szukanie asertywnych rozwiązań

– Indywidualne konsultacje i feedback

  1. Komunikacja w zespołach i relacjach zawodowych:

– budowanie pozytywnego klimatu komunikacyjnego

– radzenie sobie z konfliktami w miejscu pracy

– skuteczne negocjacje i rozwiązywanie problemów

  1. Podsumowanie i wsparcie po szkoleniu:

– podkreślanie znaczenia ciągłego doskonalenia umiejętności

– oferowanie opcji dalszego szkolenia i rozwoju komunikacyjnego

INFORMACJE DODATKOWE:

Szkolenie będzie realizowane w formie zdalnej. W zależności od czasu, potrzeb będą wykorzystywane różne elementy: ćwiczenia, testy, ankiety

CENA: 2 400 zł