W dniu 28 września podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 oraz międzynarodowej konferencji pt. „Nowoczesne formy przekazu wiedzy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” organizowanej przez Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna Filia w Kielcach, reprezentowana przez Rektor prof. zw. dr hab. Krystynę Ferenz, podpisała porozumienie o współpracy z Winnickim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Michaiła Kociubińskiego reprezentowanym przez prof. Natalię Iwanowną-Łazarenko. Zakres współpracy obejmuje m.in: wzajemny rozwój potencjału naukowego i innowacyjnego (w tym przeprowadzanie wspólnych projektów badawczych oraz współpracy obu krajów), przygotowanie i realizacje wspólnych konferencji i seminariów naukowych.
Ukoronowaniem tej współpracy jest utworzenie pierwszej w Polsce filii zagranicznego uniwersytetu w Kielcach. Działania są już na bardzo zaawansowanym etapie. Zgodę na utworzenie filii wydało Ministerstwo Edukacji Ukrainy. Wniosek złożony został również w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczymy na pozytywną decyzję polskiego Ministerstwa.


Więcej szczegółowych informacji już niebawem!