OPIS SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest:

– wzrost skuteczności w komunikacji w języku angielskim na płaszczyźnie biznesowej pracownika,

– wzrost umiejętności pracy z językiem angielskim,

– wzrost umiejętności radzenia sobie z klientem obcojęzycznym,

– wzrost umiejętności językowych w rachunkowości,

– radzenie sobie ze stresem podczas dialogu anglojęzycznego

ADRESACI:

Ortopedzi, fizjoterapeuci, lekarze innych specjalizacji, studenci medycyny, osoby zainteresowane tematyką

PROGRAM SZKOLENIA:

Program 1. Wprowadzenie do szkolenia – ustalenie indywidualnych celów uczestników w obszarze tematyki szkolenia z języka angielskiego.

2. Podstawy gramatyki niezbędnej w komunikacji.

3. Komunikacja z klientem biznesowym- czyli podstawowe zwroty i formułowanie pytań i wypowiedzi

4. Tworzenie emaila, pism, umów, faktury w języku angielskim.

5. Słownictwo z rachunkowości w języku angielskim (ACCOUNTANCY Language)

6. Angielsko – polskie skróty stosowane w ekonomii i rachunkowości.

7. Gry językowe.

8. Ćwiczenia praktyczne z słuchania

9. Podsumowanie słownictwa finansowego/rachunkowego.

10. Test z wybranych zagadnień biznesowych.

11. Zakończenie szkolenia- ćwiczenia tematyczne w parach.

12. Podsumowanie kursu przez prowadzącego i uczestników.

INFORMACJE DODATKOWE:

Zajęcia będą realizowane w oparciu o miarę godziny lekcyjnej wynoszącej 45 min.
Szkolenie będzie realizowane w formie zdalnej 
W zależności od czasu, potrzeb będą wykorzystywane różne  elementy: ćwiczenia, testy, ankiety, udostępnianie ekranu i inne.