Cel kształcenia:

Celem szkolenia jest wykształcenie u uczestników pożądanych dla firmy zachowań: wypracowanie praktycznych umiejętności rozpoznawania wypalenia u siebie i swoich pracowników, umiejętność zapobiegania wypaleniu zawodowemu, wzajemne, skuteczne motywowanie się przez pracowników w grupie, wzrost efektywności i skuteczności pracy.
Dzięki szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak rozpoznać wypalenie zawodowe, poznają techniki obrony przed nim.

 

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Uczestnicy definiują podstawowe zasady wypalenia zawodowego, przewidują wpływ odpowiedniej motywacji oraz stresu na pracę.

Umiejętności:

Uczestnicy rozpoznają objawy wypalenia zawodowego, świadomie korzystają z poznanych sposobów zapobiegania wypalenia zawodowego.

Kompetencje:

Uczestnicy świadomie stosują działania profilaktyczne mające na celu zapobieżenie wypaleniu zawodowego, wykorzystają techniki umysłowego i fizycznego radzenia sobie ze stresem.

 

Szkolenie skierowane jest do:

 • przełożonych zarządzających zespołem
 • osób o niedostatecznych motywacjach wewnętrznych i z brakiem umiejętności wewnętrznego motywowania
 • pracowników o wysokim prawdopodobieństwie wypalenia zawodowego
 • pracowników wypalonych zawodowo
 • osób nastawionych na rozwój własnych kompetencji

 

Program szkolenia:

 1. Poznanie zagadnień z zakresu wypalenia zawodowego
 • co nazywamy wypaleniem zawodowym?
 • jakie czynniki wpływają na wypalenie zawodowe
 • etapy wypalenia zawodowego

 

 1. Poznanie narzędzi skutecznej ochrony przed wypaleniem zawodowym.
 • metody zapobiegania wypalenia zawodowego
 • dlaczego utrzymywanie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym jest takie ważne?
 • życie w harmonii z samym sobą kluczowym elementem wpływającym na naszą postawę.

 

Czas trwania: 4h

Cena 570zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł