W dniach 8-9 października odbyła się  IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA pn
Kryzys czy rozwój gospodarczy? , organizowana przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Jedną  z prelekcji „Determinanty rozwoju przedsiębiorczości
w regionie świętokrzyskim „wygłosił założyciel Konsorcjum Naukowo-Edukacyjnego dr Adrian Lipa.

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie!