Skuteczna motywacja i komunikacja w zespole

Czas trwania: 16 godzin Koszt: 2500zł Cel edukacyjny Celem szkolenia jest osiągnięcie opisanych efektów szkolenia, zwiększenie skuteczności i elastyczności komunikacyjnej i motywacyjnej ukierunkowanej na osiąganie porozumienia w zespole osiągając przy tym zamierzone cele, optymalne pod względem korzyści dla firmy. Ponadto szkolenie umożliwi wypracowanie umiejętności współpracy… Czytaj Więcej

Kurs Trenera Tenisa Ziemnego

Cel kształcenia: Celem kursu jest wykształcenie u uczestników najważniejszych kompetencji niezbędnych do prowadzenia pierwszych, podstawowych zajęć z tenisa dla początkujących w każdym wieku. W toku zajęć słuchacze nauczą się jak zaplanować, zorganizować i przeprowadzić lekcje tenisa; zdobędą podstawową wiedzę w zakresie taktyki i techniki gry, metodyki nauczania oraz organizowania… Czytaj Więcej

Techniki sprzedaży – forma zdalna

Cel kształcenia: Kurs przygotowuje do kompleksowej sprzedaży.   Efekty kształcenia: bada i analizuje potrzeby klienta poznanie obszaru negocjacji uzasadnia wybór produktu sprzedażowego klientów i zdobycie skutecznych technik  i narzędzi do wywierania perswazji omawia poszczególne sprzedane usługi językiem korzyści nauczenie precyzyjnego komunikowania werbalnego i niewerbalnego sprzedaje… Czytaj Więcej

Motywacja – jak skutecznie motywować siebie i innych – forma zdalna

Cel kształcenia: Celem szkolenia jest podwyższenie kompetencji z zakresu umiejętnego motywowania zarówno siebie, jak i współpracowników. Uczestnicy poznają zasady budowania zespołów, oraz sposoby jak stać się lepszym członkiem zespołu. Nauczą się określać słabe i mocne strony swoje i innych, wyznaczać obszary do pracy. Uczestnicy poznają efektywne… Czytaj Więcej

Manicure hybrydowy – stylizacja paznokci

Cel kształcenia: Uczestnik pozna i pogłębi swoją wiedzę teoretyczna i praktyczną z zakresu stylizacji paznokci metodą hybrydową. Uczestnik nauczy się pracować frezarką ,aplikować lakier hybrydowy oraz bezpiecznie go usuwać.   Efekty kształcenia: umiejętnie dobiera narzędzia potrzebne do stylizacji umiejętnie wykonuje stylizację zaleca prawidłową pielęgnację po stylizacji buduje … Czytaj Więcej

Jak uniknąć wypalenia zawodowego – forma zdalna

Cel kształcenia: Celem szkolenia jest wykształcenie u uczestników pożądanych dla firmy zachowań: wypracowanie praktycznych umiejętności rozpoznawania wypalenia u siebie i swoich pracowników, umiejętność zapobiegania wypaleniu zawodowemu, wzajemne, skuteczne motywowanie się przez pracowników w grupie, wzrost efektywności i skuteczności pracy. Dzięki szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak rozpoznać… Czytaj Więcej

Integracja sensoryczna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Cel kształcenia: Zapoznanie słuchaczy z problematyką zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich związkiem z trudnościami w nauce i zachowaniu. Ponadto zapoznanie słuchaczy z metodami wstępnej diagnostyki zaburzeń SI. Przedstawienie propozycji ćwiczeń i zabaw stymulujących prawidłowy rozwój procesów integracji sensorycznej.   Efekty kształcenia:   Wiedza:… Czytaj Więcej

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – szkolenie z integracji sensorycznej

Cel kształcenia: Kurs „Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – szkolenie z integracji sensorycznej” umożliwia osiągnięcie określonych w usłudze efektów. Zapoznanie uczestników z problematyką zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich związkiem z trudnościami w nauce i zachowaniu. Ponadto zapoznanie słuchaczy z metodami wstępnej diagnostyki zaburzeń SI. Przedstawienie propozycji… Czytaj Więcej

Zarządzanie sobą i efektywne gospodarowanie czasem – forma zdalna

Cel kształcenia: Celem szkolenia jest podwyższenie kompetencji z zakresu planowania i właściwej organizacji pracy. Nabycie umiejętności prawidłowego określania celów, skutecznego planowania, dostarczenie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących zwiększenia efektywności i wydajności pracy, nabycie umiejętności radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu, poznanie narzędzi usprawniających zarządzanie… Czytaj Więcej

Zarządzanie emocjami i stresem – forma zdalna

Cel kształcenia: Szkolenie „Autyzm, zespół Aspergera. Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci” przygotuje uczestników do rozpoznawania oraz specyfiki zaburzenia, jakim jest Autyzm, zespół Aspergera na różnych etapach rozwoju dziecka oraz funkcjonowania psychospołecznego dzieci.   Efekty kształcenia: Uczestnik: rozpoznaje zaburzenie funkcjonowania psychospołecznego dzieci rozpoznaje zepspół aspergera podejmuje problematykę… Czytaj Więcej

Sprzedaż na rynku o wysokiej konkurencyjności i świadomości klienta – forma zdalna

Cel kształcenia: Podczas szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie procesów sprzedaży na rynku o wysokiej konkurencyjności oraz obsługi trudnego klienta. Uczestnik nabędzie wiedzę w zakresie: procesu podejmowania decyzji klienta o zakupie produktów; rozpoznawania typów klienta i doboru metody postępowania z nim; dopasowania zachowania sprzedawcy do typologii klienta;… Czytaj Więcej

Psychologia negocjacji i wywieranie wpływu – elementy pracy z trudnym kontrahentem – forma zdalna

Cel kształcenia: Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia negocjacji z kontrahentem. Podczas warsztatów uczestnicy poznają style negocjowania i udoskonalą umiejętności komunikacyjne niezbędne w procesie negocjacji. Uczestnicy poznają narzędzia do poprawy jakości pracy i zadowolenia kontrahentów oraz precyzyjnego komunikowania werbalnego i niewerbalnego. Uczestnik zdobywa umiejętności zmiany przekonań… Czytaj Więcej

Praktyczny aspekt RODO, ochrona danych osobowych w świetle przepisów – forma zdalna

Cel kształcenia: Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy o nowych regulacjach prawnych, które są stosowane od 25 maja 2018 r. wynikających z Rodo. Dostarczenie przekrojowej wiedzy z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych .Przedstawienie różnorodnych form ochrony danych osobowych w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa. Dzięki nabytej wiedzy… Czytaj Więcej

Potrzeby klienta a kompetencje sprzedawcy – budowanie relacji – forma zdalna

Cel kształcenia: Celem szkolenia jest poznanie i praktyczne wykorzystanie w procesie sprzedaży schematów podejmowania decyzji przez współczesnych, „świadomych” klientów, oraz wypracowania umiejętności stosowania technik budowania relacji z klientami na każdym etapie procesu sprzedaży.   Efekty kształcenia: Wiedza: profesjonalna komunikacja z klientem zwiększenie efektywności komunikacyjnej zdolności dopasowania sposobu… Czytaj Więcej

Plastyka sensoryczna – forma zdalna

Cel kształcenia: Celem zajęć z plastyki sensorycznej jest przygotowanie uczestników do wspierania rozwoju wszystkich zmysłów podopiecznych, a także rozwój mowy oraz świadomości przestrzeni i działania.   Efekty kształcenia: Celem zajęć z plastyki sensorycznej jest przygotowanie uczestników do wspierania rozwoju wszystkich zmysłów podopiecznych, a także rozwój mowy oraz świadomości przestrzeni… Czytaj Więcej

Komunikacja i skuteczna współpraca w zespole – forma zdalna

Cel kształcenia: Celem szkolenia jest zwiększenie skuteczności i elastyczności komunikacyjnej ukierunkowanej na osiąganie porozumienia w zespole osiągając przy tym zamierzone cele, optymalne pod względem korzyści dla firmy. Ponadto szkolenie umożliwi wypracowanie umiejętności współpracy w zespole opartej na efektywnej komunikacji i zrozumieniu jakości oraz znaczenia pracy zespołowej.   Efekty… Czytaj Więcej

Budowanie wizerunku firmy w mediach społecznościowych. Social Media w praktyce – zaawansowane narzędzia – forma zdalna

Cel kształcenia: Celem edukacyjnym jest wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu aktywności w mediach społecznościowych oraz poznanie marketingu internetowego. Uczestnik na szkoleniu uzyska wiedzę z zakresu działania narzędzi social media i marketingu internetowego w prowadzeniu i budowaniu wizerunku firmy. Będzie wiedział również jakie są sposoby działania najpopularniejszych mediów społecznościowych… Czytaj Więcej

Autyzm, zespół Aspergera. Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci – forma zdalna

Cel kształcenia: Szkolenie „Autyzm, zespół Aspergera. Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci” przygotuje uczestników do rozpoznawania oraz specyfiki zaburzenia, jakim jest Autyzm, zespół Aspergera na różnych etapach rozwoju dziecka oraz funkcjonowania psychospołecznego dzieci.   Efekty kształcenia: Uczestnik: rozpoznaje zaburzenie funkcjonowania psychospołecznego dzieci rozpoznaje zespół aspergera podejmuje problematykę… Czytaj Więcej