W dniu 12 maja 2022 we Wrocławiu odbyła się II edycja konferencji naukowej SAMORZĄD TERYTORIALNY-SPOŁECZEŃSTWO. GOSPODARKA.PRZESTRZEŃ.
Jedną z prelekcji wygłosił założyciel Konsorcjum Naukowo-Edukacyjnego dr Adrian Lipa, reprezentując Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Tematem wystąpienia była
„Przedsiębiorczość lokalna jako determinanta rozwoju województwa świętokrzyskiego. Zróżnicowanie wartości wskaźnika przedsiębiorczości w gminach województwa świętokrzyskiego” .