OPIS SZKOLENIA:

 • wzrost skuteczności otwierania telefonicznych rozmów handlowych
  wzrost responsywności sprzedawcy na faktyczne potrzeby klienta
  wzrost umiejętności pracy z tzw. „trudnym” klientem
  wzrost umiejętności radzenia sobie z obiekcjami i obrona ceny
  wzrost umiejętności zamykania sprzedaży
  wzmocnienie proaktywnej postawy i zaangażowania w realizacji codziennych zadań
  radzenie sobie ze stresem podczas telefonicznej sprzedaży.

ADRESACI:

Szkolenie skierowane jest do:

 • Pracowników i zespołów prowadzących rozmowy, negocjacje
 • Pracowników działów obsługi klienta, działów sprzedaży i telesprzedaży
 • Przełożonych, zarządzających zespołem
 • Pracowników różnych działów współpracujących ze sobą Osób nastawionych na rozwój własnych kompetencji i umiejętności

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wprowadzenie do szkolenia – ustalenie indywidualnych celów uczestników w obszarze tematyki szkolenia.
 2. Komunikacja z klientem – czyli co działa dzisiaj – dostrzeżenie tych zmian i skupienie się na zmianie  nawyków. Czyli wypracowanie aktualnego wzorca pracy w telesprzedaży
 3. Jestem specjalistą – czyli jak zbudować autorytet przez telefon.
 4. Bariery w komunikacji – jakie są i jak im zapobiegać.
 5. Jak mówić, aby być słuchanym – stworzenie katalogu słów zakazanych i tych, które wspierają sprzedaż. Czyli język korzyści na co dzień.
 6. Dobre praktyki w prowadzeniu telefonicznych rozmów biznesowych – czyli co działa a co jest nieskuteczne.
 7. Stres w sprzedaży przez telefon – proste techniki jak sobie z nim radzić.
 8. Podsumowanie telefonicznych rozmów handlowych – czyli jak zakończyć, aby było skutecznie.
 9. Zakończenie szkolenia – scenki warsztatowe.
 10. Podsumowanie przez prowadzącego i uczestników.

LICZBA GODZIN: 10

INFORMACJE DODATKOWE:

W harmonogramie uwzględniono godziny zegarowe, natomiast kurs opiera się na 45-minutowych godzinach lekcyjnych.

CENA: 2 500 zł