Cel kształcenia:

Kurs „Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – szkolenie z integracji sensorycznej” umożliwia osiągnięcie określonych w usłudze efektów.

Zapoznanie uczestników z problematyką zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich związkiem z trudnościami w nauce i zachowaniu. Ponadto zapoznanie słuchaczy z metodami wstępnej diagnostyki zaburzeń SI. Przedstawienie propozycji ćwiczeń i zabaw stymulujących prawidłowy rozwój procesów integracji sensorycznej.

 

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Uczestnik rozróżnia podstawowe informacje z wprowadzenia do teorii integracji sensorycznej.  Uczestnik charakteryzuje i zna wybrane zagadnienia z wstępnej diagnostyki zaburzeń integracji sensorycznej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 

Umiejętności:

Uczestnik zna poziom swojej wiedzy i umiejętności w obszarze diagnostyki zaburzeń integracji sensorycznej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Uczestnik identyfikuje  podstawowe ćwiczenia i zabawy usprawniające procesy integracji sensorycznej.

 

Kompetencje:

Uczestnicy charakteryzują zagadnienia z wprowadzenia do teorii integracji sensorycznej. Uczestnicy korzystają z praktyki metodycznej- znają propozycje ćwiczeń i zabaw usprawniających procesy integracji sensorycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane do pedagogów, psychologów, lekarzy, będących pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej, żłóbków, szkół masowych i specjalnych, ośrodków wspierania rozwoju, wczesnej interwencji, ośrodków rehabilitacji i poradni zdrowia, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o problematykę zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci, a przede wszystkim nabyć umiejętność diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej.

 

Program szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących/zajmujących się edukacją wczesnoszkolną dzieci oraz wspomaganiem ich rozwoju. Szkolenie przeprowadzone będzie w formie stacjonarnej.

 1. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej.
 2. Rozwój dziecka a integracja sensoryczna.
 3. Charakterystyczne zaburzenia integracji sensorycznej.
 • układ przedsionkowy
 • planowanie ruchu (dyspraksja)
 • układ dotykowy
 • układ słuchowy
 • układ wzrokowy
 • zmysł węchu
 • zmysł smaku
 1. Funkcjonowanie dziecka z dysfunkcją sensoryczną w środowisku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 2. Wybrane metody i strategie terapeutyczne stosowane w pracy z grupą.
 3. Strategie działania w domu, przedszkolu i szkole.
 4. Ćwiczenia z elementami integracji sensorycznej w stymulacji rozwoju dziecka i profilaktyce zaburzeń.
 5. Propozycje ćwiczeń normalizujących bazowe systemy zmysłowe.
 6. Ćwiczenia  z elementami  integracji sensorycznej, stymulujące układ przedsionkowy.
 7. Ćwiczenia  z elementami  integracji sensorycznej, stymulujące układ proprioceptywny (czucia głębokiego).
 8. Ćwiczenia  z elementami  integracji  sensorycznej, stymulujące układ dotykowy.
 9. Ćwiczenia  z elementami  integracji sensorycznej, stymulujące funkcje wzrokowe.
 10. Ćwiczenia  z elementami  integracji sensorycznej, stymulujące układ słuchowy i funkcje słuchowe.
 11. Ćwiczenia z elementami integracji sensorycznej usprawniające planowanie motoryczne. Wskazówki dotyczące prowadzenia lekcji, pomagające zwiększyć skuteczność uczenia się.

 

Czas trwania: 20h

Cena: 450zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł