Sekretariat Działu kursów i szkoleń.

Dział kursów i szkoleń to jednostka wchodząca w skład Placówki Kształcenia Ustawicznego Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne, która odpowiedzialna jest za organizację i prowadzenie najlepszych i najbardziej odpowiednich w danym przypadku kursów i szkoleń zawodowych.

Zadania Działu obejmują:

 • zapewnienie realizacji postanowień regulaminu kursów wynikających ze Statutu Placówki Kształcenia Ustawicznego Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne, w zakresie związanym z przebiegiem kursów;
 • sporządzanie planów i harmonogramów zjazdów dla kursantów, oraz zamieszczanie ich na stronie internetowej we współpracy z działem IT;
 • współpraca z wykładowcami w zakresie obsługi kursantów;
 • zawieranie umów, we współpracy z Działem Finansowo-Księgowym, z wykładowcami na prowadzenie zajęć praktycznych i wykładów;
 • rekrutacja i odpowiedni dobór kadry pedagogicznej do nauki przedmiotu;
 • organizacja, prowadzenie oraz ewentualnie sprzedaż usług szkoleniowych (szkolenia otwarte i zamknięte);
 • identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych;
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych, prezentacji;
 • w przypadku szkoleń zamkniętych – organizowanych dla jednej firmy, dział musi również przeprowadzić analizę potrzeb klienta;
 • poszukiwanie źródeł zleceń na realizację kursów i szkoleń;
 • monitorowanie rynku lokalnego w zakresie zapotrzebowania na kursy i szkolenia oraz raportowanie przełożonym wykonane obowiązki;
 • tworzenie nowych programów i ofert kursów oraz szkoleń;
 • udostępnianie aktualnych ofert i kursów w mediach społecznościowych;
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej i dokumentacji do programów KFS;
 • odpowiedzialność za nadawanie i przyjmowanie poczty.

 

Kontakt: 

Adres e-mail do działu:

tel. 535 606 014 | 730 207 730

 

Referent ds. kursów i szkoleń

Paula Pacholec

email:

 

Referent działu kursów i szkoleń

Anna Durlej

email: