Dział Usług Informatycznych

Do podstawowych zadań Działu Usług Informatycznych należy organizowanie przedsięwzięć i podejmowanie działań związanych z komputerowym wspomaganiem działalności administracji Konsorcjum Naukowo-Edukacyjnego.

Zadania Działu obejmują:

 • wdrażanie wybranych projektów dotyczących informatyzacji Konsorcjum,  we współpracy z innymi merytorycznie właściwymi jednostkami organizacyjnymi;
 • tworzenie i aktualizacja bazy usług i systemów informatycznych w Konsorcjum oraz koordynacja zarządzania kontami w ogólnouczelnianych systemach informatycznych;
 • obsługa systemu dysków sieciowych oraz zarządzanie kontami sieci Wi-Fi, a także wsparcie użytkowników w zakresie korzystania z systemu ePUAP;
 • informatyczna obsługa sieci lokalnych i stanowisk komputerowych jednostek administracji konsorcjum;
 • zakup, dystrybucja i prowadzenie wykazu oprogramowania i licencji, certyfikatów i podpisów elektronicznych, sprzętu elektronicznego oraz zarządzanie serwerami licencji oprogramowania Konsorcjum;
 • zapewnianiem legalności stosowanego oprogramowania oraz realizacji polityki bezpieczeństwa w zakresie systemów teleinformatycznych;
 • koordynacja zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji Konsorcjum;
 • organizacja i koordynacja szkoleń informatycznych dla pracowników w zakresie obsługi programów i systemów informatycznych;
 • udzielanie informacji i pomoc w rozwiązywaniu problemów informatycznych (HelpDesk) zgłaszanych przez pracowników Konsorcjum.
 • wdrażaniem i nadzorowaniem stosowania przepisów i aktów prawnych, w tym w obszarze ochrony informacji i danych osobowych, a także standardów i procedur w zakresie systemów teleinformatycznych obowiązujących w Konsorcjum, w szczególności dotyczących ich zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, a także wykorzystywania wyłącznie do celów służbowych;
 • budowaniem, wdrażaniem i utrzymaniem internetowych i intranetowych serwisów informacyjnych Konsorcjum.
 • budowaniem uniwersyteckiej sieci teleinformatycznej, z zastosowaniem wymogów wynikających z przepisów i aktów prawnych obowiązujących w Konsorcjum.
 • prowadzeniem ewidencji oprogramowania i licencji i sprzętu komputerowego;
 • ewidencjonowaniem i analizą potrzeb dotyczących zakupów dostaw i usług zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Konsorcjum w zakresie zadań Działu.
 • dokonywaniem wyceny ww. zapotrzebowań.
 • przygotowywaniem umów związanych z zadaniami Działu w porozumieniu z działem prawnym Konsorcjum.

 

Kontakt:

Adres e-mail do działu:

 

Kierownik Działu Informatycznego: dr Michał Wacławik

email:

tel. 790 770 249

 

Informatyk: Tomasz Kubik

e-mail:

tel. 533 742 394

 

Informatyk: Jędrzej Cieślikiewicz

e-mail:

tel. 534 399 123