Wykładowca na kursach opiekunki w żłobku lub klubie dziecięcym, kursie kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz kursach psychologicznych.

Pani Daria ukończyła Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku psychologia specjalizacja rodzinna oraz pedagogiczne studia podyplomowe.
Od wielu lat współpracuje jako wykładowca z wieloma placówkami edukacyjnymi oraz jako psycholog w środowiskowym domu samopomocy z osobami niepełnosprawnymi oraz starszymi z różnymi chorobami neurodegeneracyjnymi. Odbyła liczne szkolenia i kursy, między innymi: kurs mediatora sądowego, kurs z terapii behawioralnej czy treningu umiejętności społecznych.