OPIS SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest poznanie mechanizmów motywujących do pracy, zdobycie informacji jak łączyć indywidualne cele pracowników z celami firmy, poznanie zasad i metod wynagradzania pracowników – nie tylko finansowego, przekazanie wiedzy i narzędzi motywacji pozafinansowej. Dzięki szkoleniu zaproponujesz swoim pracownikom korzyści pozafinansowe, które trafią w ich potrzeby.

ADRESACI:

Usługa skierowana jest do wszystkich osób, które chcą podnieść swoje umiejętności interpersonalne.

PROGRAM SZKOLENIA:

Motywowanie podwładnych (integracja zespołu):

  • skuteczne przekazywanie poleceń,
  • kontrola,
  • pochwała vs. (motywująca) nagana,
  • ocena okresowa.

Zasady skutecznego przydzielania zadań.

Zasady skutecznego delegowania.

Zarządzanie personelem – „miękkie” prawa zarządzania.

Komunikacja a wywieranie wpływu.

Zjawisko pierwszego wrażenia.

Efekt aureoli.

Oddziaływanie na zmysły.

Werbalne i niewerbalne elementy perswazji w komunikacji.

Oddziaływanie wpływowe w oparciu o piramidę potrzeb wg Maslow’a.

Komunikaty emocjonalne i racjonalne.

Zadawanie pytań otwartych, zamkniętych i sugerujących.

Motywacja zespołu.

Jak wyzwalać inicjatywy i odpowiedzialności w zespole?

Ludzie unikają odpowiedzialności – gdzie tkwi przyczyna?

Kształtowanie dialogu.

Budowanie poczucia tożsamości grupowej.

Wywoływanie automatycznych wzorców zachowań.

Budowanie skutecznej argumentacji motywującej podwładnych do oczekiwanego działania.

Kto uzasadnia ten przewodzi!

Jak efektywnie przekazywać polecenia ?

Jak przekazać zadanie, którego nikt nie lubi?

Motywowanie i budowanie zaangażowania w zespole.

Procesy decyzyjne jako element motywacji.

Grupowe podejmowanie decyzji.

Sposób zarządzania jako element wpływający zgrany zespół.

Pozafinansowe narzędzia motywacyjne.

Motywacyjna rola uprawnień.

Motywowanie poprzez wzmocnienia, szkolenie i zaspokajanie potrzeb.

LICZBA GODZIN: 16

INFORMACJE DODATKOWE:

Zajęcia będą realizowane w oparciu o miarę godziny lekcyjnej wynoszącej 45 min.
Szkolenie będzie realizowane w formie zdalnej. W zależności od czasu, potrzeb będą wykorzystywane różne  elementy: ćwiczenia, testy, ankiety i inne.

CENA: 2500 zł