OPIS SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania zespołem, rozwiązywania konfliktów i problemów, komunikacji a także budowania relacji z współpracownikami. Podczas szkolenia uczestnik nabędzie wiedzę w zakresie: charakteryzacji różnych sposobów reakcji na konflikt, roli emocji w przebiegu konfliktu, zasad budowania relacji z współpracownikami, podstawowych zasad tworzenia się indywidualnych hierarchii wartości.

ADRESACI:

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, która ma luki kompetencyjne w zakresie zarządzania zespołem, rozwiązywaniu konfliktów, komunikacji i budowania relacji z współpracownikami.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Budowanie efektywnego zespołu (kompetencja: przywództwo)
Synergia zespołu
Budowanie zespołu. Misja i cel zespołu
Role w zespole
Zarządzanie czasem w grupie- plan organizacyjny
innowacyjność w pracy zespołu- podnoszenie efektywności zespołu poprzez kreatywność

2.Komunikacja w zespole (kompetencja: efektywna komunikacja)
Komunikacja interpersonalna a komunikacja zespołowa
Zasady komunikacji w grupie
Typy osobowości
Poziom niewerbalny w budowaniu wizerunku
Baza słów, których warto używać (obniżających poziom agresji, stresu, emocji)
Baza zwrotów, których należy unikać (generujących spiralę konfliktu)
Bariery i zakłócenia
Doskonalenie komunikacji w zespole

3.Budowanie relacji w zespole (kompetencja: przywództwo)
Cykl rozwoju relacji
Budowanie zaufania

4.Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów (kompetencja: rozwiązywanie konfliktów w zakresie skuteczność menadżerska)
Etapy rozwiązywania problemów
Metody i techniki pracy grupowej
Wady i zalety poszczególnych metod

5.Konflikty w zespole (kompetencja: rozwiązywanie konfliktów w zakresie skuteczność menadżerska)
Konflikty wewnątrz- i międzygrupowe
Przyczyny konfliktów w zespole
Charakterystyczny przebieg konfliktów
Zapobieganie zaistnieniu przyczyn
Metody rozwiązywania konfliktów
6.Rozpoznanie własnego preferowanego stylu zarządzania (kompetencja: zarządzanie zmianą)
Styl liberalny
Styl motywujący
Styl zintegrowany
Styl zadaniowy
Poznanie zagrożeń związanych z nadużywaniem poszczególnych stylów zarządzania

INFORMACJE DODATKOWE:

Szkolenie będzie realizowane w formie zdalnej. W zależności od czasu, potrzeb będą wykorzystywane różne elementy: ćwiczenia, testy, ankiety.

CENA: 2 500 zł