Zawodowo związana z pedagogiką, a w szczególności z doradztwem zawodowym oraz pracami administracyjnymi  dotyczącymi prowadzenie biura. Posiada doświadczenie zawodowe w czynnościach opiekuńczo- wychowawczych. Podejmowała pracę na stanowiskach: wychowawca, doradca zawodowy, trener z zakresu: animator zabaw, specjalista ds. szkoleń.

Ukończyła studia na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunkach: Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza, Pedagogika Pracy z Doradztwem Zawodowym i Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza i Pracy Socjalnej.

Ukończyła wiele szkoleń, m.in. „Od pomysłu do realizacji- wsparcie przedsiębiorczości akademickiej”; „Pomóc pomagającym- przeciwdziałanie stresowi i zjawisku wypalenia zawodowego”; „Podstawy tworzenia biznesplanu w aspekcie funduszy unijnych”; „Elementarz ekonomii społecznej”; „Metody i narzędzia pracy doradcy zawodowego” „I Moduł Pedagogiki Przeżyć”.