Wykładowca na kursach z zakresu szkoleń biurowych i administracyjnych. Ukończyła policealne studium w zawodzie   ̶  technik administracji oraz studia na kierunku Zarządzanie organizacjami pozarządowymi i zarządzanie w ochronie zdrowia. Ukończyła liczne kursy, m.in.: Akademia Kompetencji, Zarządzanie projektami, EDCL Core, Promocja działań, Jak prowadzić szkolenia i warsztaty, współpraca z biznesem  ̶  jak robić to dobrze oraz cykl szkoleń miękkich: wystąpienia publiczne, komunikacja interpersonalna. Jest właścicielem firmy “Inkaust” Biuro i Szkolenia oraz członkiem Zarządu Fundacji Mamy Serce.