W dniu 22 luty odbyła się I Pedagogiczno-Mundurowa Krajowa Konferencja Naukowa
Bezpieczeństwo a edukacja w świetle współczesnych zagrożeń 

organizowana przez Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne i Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku (Centrum Edukacji Mundurowej). Współorganizatorami byli:

Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Podstawowym celem I Pedagogiczno-Mundurowej Krajowej Konferencji Naukowej było prowadzenie rozważań na temat naczelny: „Bezpieczeństwo a edukacja w świetle współczesnych zagrożeń”. Zagadnienie bezpieczeństwa stanowi obecnie kategorię dynamicznie kształtującą dyskurs społeczny oraz odrębną płaszczyznę naukową w procesie edukacji, którego kluczowymi składnikami są kształcenie i wychowanie. Zróżnicowane źródła zagrożeń jakie występują we współczesnym świecie dotyczą już nie tylko sfery politycznej czy państwowej, ale także w coraz większym zakresie każdego obywatela. W celu podniesienia świadomości społecznej oraz kształtowania właściwych postaw proobronnych koniecznym jest podejmowanie kwestii bezpieczeństwa na każdym etapie edukacji szkolnej zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak również wśród osób dorosłych (szkolnictwo wyższe). Problematyka ta nie jest już dzisiaj wyłącznie domeną służb mundurowych, ale także środowiska cywilnego wykraczając daleko poza ramy konwencjonalnych zagrożeń oraz stawiając zupełnie nowe wyzwania przed polską edukacją.

Swoje prelekcje wygłosili  ,prof. dr hab. Bogdan SZULC,gen. bryg. Norbert IWANOWSKI ,prof. dr hab. Jan Maciejewski ,płk dr hab. Leszek ELAK ,płk dr hab. Krzysztof KRAKOWSKI ,dr hab. Andrzej PIECZYWOK ,ppłk dr Mirosław LASKOWSKI,ppłk dr Paweł Ostolski ,podinsp. dr Agata LASOTA-JĄDRZAK ,płk rez. dr Krzysztof DANIELEWICZ,dr Marek CHOJNACKI,płk SW Anna OSOWSKA-REMBECKA,dr Kornela OBLIŃSKA ,mgr Zbigniew KOSECKI.

I Pedagogiczno-Mundurową Krajową Konferencję Naukową objęli Wojewoda Świętokrzyski – Zbigniew KONIUSZ oraz Poseł na Sejm RP – Wojciech KOSSAKOWSKI. Patronatem medialnym objeło Polskie Radio Kielce, Radio EM, TV Świętokrzyska, Echo Dnia a opiekę medialnąTVP 3 Kielce.

W Komitet Honorowy  zasiedli:

Poseł na Sejm RP – Wojciech KOSSAKOWSKI
Wojewoda Świętokrzyski – Zbigniew KONIUSZ
Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku – doc. dr Edward HOŚCIŁOWICZ
Przewodniczący Rady Nadzorczej Konsorcjum Naukowo-Edukacyjnego – Adrian LIPA
Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach – nadinsp. Paweł DZIERŻAK

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie!