Wykładowca na kursach medycznych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz operatora wózków widłowych.

Pan Jarosław ukończył studia magisterskie na kierunku Ekonomia, studia podyplomowe z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz studia licencjackie na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Środowisku na specjalności Ratownictwo Medyczne.

Pan Jarosław Dalach prowadzi usługi w zakresie doradztwa, nadzoru oraz usług edukacyjnych. Wykładowca na kursach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dotyczące m.in.: zarządzania w służbie zdrowia, zagrożeń w środowisku pracy czy komunikacji interpersonalnej.

Wykazuje się wysokim przygotowaniem zarówno merytorycznym, jak również praktycznym.