Cel kształcenia:

Szkolenie „Autyzm, zespół Aspergera. Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci” przygotuje uczestników do rozpoznawania oraz specyfiki zaburzenia, jakim jest Autyzm, zespół Aspergera na różnych etapach rozwoju dziecka oraz funkcjonowania psychospołecznego dzieci.

 

Efekty kształcenia:

Uczestnik:

 • rozpoznaje zaburzenie funkcjonowania psychospołecznego dzieci
 • rozpoznaje zespół aspergera
 • podejmuje problematykę funkcjonowania dzieci z zespołem aspergera, zwłaszcza w obszarze psychospołecznym i edukacyjnym
 • różnicuje zespół aspergera, adhd
 • rozróżnia kryteria diagnostyczne  zespołu aspergera

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dedykowane jest nauczycielom przedszkola, szkół oraz opiekunek dziecięcych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie rozpoznawania zespołu Aspergera oraz funkcjonowanie psychospołecznych dzieci.

 

Program szkolenia:

 1. Diagnoza Autyzmu i zespołu Aspergera
 2. Zaburzenia funkcjonowania psychospołecznego dzieci
 3. Różnicowanie zespołu Aspergera oraz ADHD
 4. Trudności, jakie wykazują dzieci z Autyzmem i zespołem Aspergera w sferze społecznej, poznawczej,  integracji sensorycznej oraz fizycznej
 5. Dobór odpowiedniej terapii
 6. Wspieranie osób z ASD oraz autyzmem w codziennym funkcjonowaniu i usamodzielnianiu się.
 7. Diagnoza i rozwiązywanie problemów w rodzinie.

 

Czas trwania: 8h

Cena 1200zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł