Zawodowo związana z pedagogiką, a w szczególności z doradztwem zawodowym oraz pracami administracyjnymi dotyczącymi prowadzenie biura. Posiada doświadczenie zawodowe w czynnościach opiekuńczo-wychowawczych. Podejmowała pracę na stanowiskach: wychowawca, doradca zawodowy, trener z zakresu: animator zabaw, specjalista ds. szkoleń.

Ukończyła studia na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunkach: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika pracy z doradztwem zawodowym i pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i pracy socjalnej.

Ukończyła wiele szkoleń, m.in. „Od pomysłu do realizacji  ̶  wsparcie przedsiębiorczości akademickiej”; „Pomóc pomagającym  ̶  przeciwdziałanie stresowi i zjawisku wypalenia zawodowego”; „Podstawy tworzenia biznesplanu w aspekcie funduszy unijnych”; „Elementarz ekonomii społecznej”; „Metody i narzędzia pracy doradcy zawodowego”; „I Moduł Pedagogiki Przeżyć”.