CEL EDUKACYJNY:

Cel edukacyjny szkolenia „Analiza ruchu sieciowego wewnątrz sieci” jest wieloaspektowy i obejmuje kilka kluczowych obszarów, które mają na celu przygotowanie uczestników do skutecznego monitorowania, analizowania i zabezpieczania ruchu sieciowego.

ADRESACI:

Szkolenie skierowane jest dla przedsiębiorców, właścicieli, współwłaścicieli, menadżerów, kierowników firm oraz pracowników, które chcą pogłębiać wiedzę z zakresu zarządzania, zabezpieczania i monitorowania sieci komputerowych.

PROGRAM SZKOLENIA:

Usługa ma cel edukacyjny i prowadzi do podniesienia kompetencji. Szkolenie jest przeprowadzane w formie zdalnej na żywo z możliwością udostępnienia samodzielnego stanowiska komputerowego z dostępem do szkolenia w siedzibie firmy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Dla przyswojenia wiedzy po szkoleniu odbywa się ankieta walidacyjna, która podsumowuję zdobytą wiedzę. Świadczona usługa odbywa się w formie zdalnej w oparciu o miarę godzin lekcyjnych.

Ramowy program usługi Analiza ruchu sieciowego wewnątrz sieci:

– elemanty terminologii sieci

– problemy przydziału

– modele przepływu w sieci

– modele dołączalności sieci

– analiza sieciowa

– podsumowania

LICZBA GODZIN: 12

INFORMACJE DODATKOWE:

Szkolenie będzie realizowane  w formie zdalnej w czasie rzeczywistym
W zależności od czasu, potrzeb będą wykorzystywane różne  elementy: ćwiczenia, testy, ankiety i inne.

CENA: 2 800 ZŁ