W dniach 20-31 stycznia 2021 w Kielcach odbyły staż pn. Innowacyjne technologie edukacyjne: doświadczenie europejskie i ich wdrożenie w kształcenie specjalistów w dziedzinie ekonomii i zarządzania “,osoby ubiegające się o stopnie naukowe na Ukrainie.

Organizatorem stażu naukowo-pedagogicznego było Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne przy wsparciu Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej  w Brzegu, oraz Czarnomorskiego Instytut Badawczy Ekonomii i Innowacji (Ukraina).

Jego zwieńczeniem jest publikacja INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES : EUROPEAN EXPERIENNCE AND ITS APPLICATION IN INTERNSHIP IN ECONOMICS AND MANAGMENT

 

.