Studia Podyplomowe

Studia podyplomowe w Kielcach organizowane przez Instytut Studiów Podyplomowych Andrago-Centrum we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

College Medyczny

Centrum Edukacji posiadające najszerszą w Polsce ofertę kursów i szkoleń oraz najwyższe standardy w zakresie kształcenia.

Mini College

Niepubliczne Naukowe Przedszkola i Żłobki Integracyjne Mini College realizują oświatowy program nauczania z szeroką ofertą zajęć dodatkowych.

Learning Center

Learning Center to jedyne w Polsce certyfikowane Centrum Kształcenia Amerykańskiego AIOA. Dyplom amerykańskiej szkoły średniej bez opuszczania Polski.

Klinika i Poradnia

College Medical Clinic oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Świętokrzyska” to nowoczesne placówki oferujące pomoc diagnostyczno-terapeutyczną.

Szkoły

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kielcach tworzą Naukowe Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa.

Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne SA

W 2017 roku powstało Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne, które tworzą głównie placówki oświatowe, fundacje, stowarzyszenia, spółki, które działają w obszarze nauki, kultury, sportu i zdrowia.

Jest to pionierskie przedsięwzięcie w skali Polski. Pokazuje efektywną drogę konsolidacji niepublicznego szkolnictwa. Zasadniczym celem Konsorcjum jest wspólna praca nad jakością procesu kształcenia oraz prowadzenie wspólnych badań na rzecz nauki i na rzecz środowiska gospodarczego. Wymiernym efektem powyższego jest bogata i dostosowana do wymogów rynku oferta dydaktyczna obejmująca ponad 100 kierunków studiów podyplomowych oraz ponad 1000 kierunków kursów i szkoleń.

Celem istnienia Konsorcjum Naukowo-Edukacyjnego jest rozwój nie tylko uczelni partnerskich, ale całego szkolnictwa wyższego. Kolejnym celem jest rozwój edukacji przedszkolnej poprzez realizację jedynego w Polsce programu „Naukowe przedszkole”. Od 2018 Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne Mini College oferuje prowadzenie placówki oświatowej w systemie franczyzowym.